Tietosuoja

Olemme iloisia, että olet kiinnostunut palvelustamme ja haluamme kiittää sinua luottamuksestasi. Luottamus on meille tärkeää – siksi haluamme varmistaa yksityisyydensuojan käyttäessäsi internetsivustoamme. Käsittelemme tietojasi aina ehdottoman luottamuksellisesti ja noudatamme luonnollisesti kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä.

Rekisterin nimi: nu3 asiakasrekisteri

1. Tietojen keruu, käsittely ja käyttö

Vieraillessasi internetpalvelussamme www.nu3.fi henkilökohtaisia hakutietoja ei tallenneta automaattisesti. Sivusto tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot: internet-palveluntarjoajan nimi, sivusto, jonka kautta tulit sivustollemme ja haettujen tiedostojen nimet. Näiden tietojen analysointi auttaa meitä palvelumme kehittämisessä. Sivuston käyttäjä pysyy anonyymina, paitsi jos hän kirjautuu sivustolle omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Henkilökohtaisia tietoja kerätään vain asiakkaan suostumuksella, esimerkiksi tuotteiden tilauksen, uuden asiakastilin luomisen tai uutiskirjeemme tilauksen yhteydessä. Näissä tilanteissa voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • Sukupuoli
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • Tilaushistoria

Näiden tietojen kerääminen helpottaa ja sujuvoittaa tilauksen tekemistä sekä analyysien tekemistä palvelumme kehittämiseksi. Tietojen tallentaminen tapahtuu rekisteröitymisen yhteydessä, jonka voi suorittaa ensimmäisellä tilaus- tai käyttökerralla. Tällöin luodaan asiakastili, jolle asiakkaan tiedot tallennetaan SSL-suojatussa muodossa. Asiakastiliä varten on valittava käyttäjätunnus ja salasana. Asiakas sitoutuu käsittelemään tunnuksiaan luottamuksellisesti. nu3 ei ole vastuussa väärinkäytetyistä käyttäjätunnuksista ja salasanoista eikä väärinkäytöksistä aiheutuneista vahingoista. Kun käyttäjä luo käyttäjätilin tai antaa tietonsa ilman käyttäjätunnusta tilaamista varten, hän hyväksyy tietojensa käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos muuta ei ole sovittu. Hyväksymisen voi perua milloin tahansa.

Valitsemalla kohdan ”haluan tilata uutiskirjeen” voit tilata uutiskirjeemme. Uutiskirje lähetetään sähköpostitse, ja se sisältää muun muassa tietoa uusista tuotteistamme. Uutiskirjeen tilauksen päättäminen onnistuu milloin vain käyttäjätilillä tai jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Olet antanut alla olevan nimenomaisen suostumuksesi, jonka olemme kirjanneet ylös. Saksan telemedialain mukaan olemme velvoitettuja pyynnöstä esittämään suostumusten sisällön milloin tahansa. Voit perua suostumuksesi milloin vain. Peruminen on voimassa seuraavasta uutiskirjeestä alkaen. Suostumusilmoitus oli seuraava: ”Haluan vastaanottaa uutiskirjeen (peruminen on mahdollista milloin tahansa)”.

2. Tiedonsaantioikeus

Saksan tietosuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada vastikkeettomasti tietoonsa nu3:n tallentamat henkilökohtaiset tiedot sekä tarvittaessa oikeus tietojen korjaamiseen, sulkemiseen tai poistamiseen. Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen ne hävitetään asiakkaan pyynnöstä. Voit ottaa yhteyttä meihin henkilötietojasi liittyvissä asioissa. Yhteystietomme löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

3. Henkilötietojen luovuttaminen eteenpäin

nu3 ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeukset:

  • Palvelualan yritykset, jotka ovat mukana tilausten toimeenpanossa (kuljetusyritykset, maksujärjestelmien tarjoajat).
  • Asiakas on antanut suostumuksensa tietojen eteenpäin luovuttamiseen tai tietojen luovuttaminen on lain mukaan sallittua. Asiakas voi milloin tahansa perua antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Luottokorttimaksut hoitaa maksupalveluntarjoajamme Payone. Näin voimme taata nopean ja turvallisen maksamisen. Payone käsittelee tietoja asianmukaisella tavalla, noudattaa kansainvälisten maksukorttialan tietoturvastandardia (PCI DSS) ja on SSL-sertifioitu.

Henkilötietojen käsittely, kun maksutapana on Klarna
Kun asiakas valitsee maksutavaksi Klarna-maksupalvelun laskun, hän antaa suostumuksensa nu3:lle luovuttaa Klarnalle tarvittavat henkilötiedot,laskuun liittyvät tiedot sekä tiedot henkilöllisyys- ja luottokelpoisuuden tarkistamiseen. Tällaisia tietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, IP-osoite ja puhelinnumero. Lisäksi Klarnalle ilmoitetaan tilaukseen liittyviä tietoja, kuten tuotteiden lukumäärä, tuotenumerot, laskun summa ja veron osuus. Näiden tietojen välittäminen Klarnalle on edellytys sille, että Klarna voi laatia laskun asiakkaan tilauksesta ja tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden. Tässä tapauksessa Klarnalla on Saksan tietosuojalain mukaan oikeus luovuttaa ostajan henkilötietoja. Niitä käytetään henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkastamiseen tarvittavien tietojen pyytämiseksi luottotietotoimistoilta.

Tehdessään päätöstä sopimussuhteen perusteluista, läpiviennistä ja päättämisestä Klarna kerää ja käyttää osoitetietojen tarkastamisen lisäksi myös tietoja ostajan aikaisemmasta maksukäyttäytymisestä sekä todennäköisyystietoja tulevasta käyttäytymisestä. Näiden tietojen laskemiseen käytetään tieteellisesti tutkittua matemaattis-tilastollista menetelmää.
Sen lisäksi Klarna käyttää muun muassa asiakkaan osoitetietoja. Jos laskelmissa asiakasta ei todeta luottokelpoiseksi, Klarna ilmoittaa asiasta asiakkaalle viipymättä.

Henkilötietojen käyttökielto Klarnalle
1. Asiakas voi milloin tahansa kieltää Klarnaa käyttämästä hänen henkilötietojaan. Tästä huolimatta Klarnalla säilyy tietyissä tapauksissa oikeus käyttää, käsitellä ja välittää henkilökohtaisia tietoja, jos tämä on välttämätöntä sopimuksenmukaisen maksutapahtuman hoitamisen kannalta Klarnan palvelun kautta, jos kyseinen oikeus on kirjattu lakiin, tai jos viranomainen tai tuomioistuin vaatii tietoja itselleen.
2. Asiakkaalla on luonnollisesti aina oikeus saada tietoonsa Klarnan tallentamat henkilökohtaiset tiedot. Tämän oikeuden takaa Saksan tietosuojalaki.
Jos asiakas haluaa tietoja Klarnan tallentamista henkilökohtaisista tiedoista tai haluaa ilmoittaa Klarnalle muutoksista näitä tietoja koskien, hän voi ottaa yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@klarna.fi

4. Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeet mahdollistavat tilastollisten arvojen mittaamisen esimerkiksi sivujen käyntitiheyteen ja sivustolla liikkumiseen liittyen. Tätä tarkoitusta varten sivuston palvelimelta lähetetään joitakin evästeitä käyttäjän järjestelmään. Nämä ovat yleensä istuntokohtaisia evästeitä, jotka tuhotaan automaattisesti käyttäjän tietokoneen kovalevyltä. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä milloin tahansa internetselaimen asetuksista. Tämän seurauksena käyttäjä ei välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia internetpalvelumme toimintoja.

5. Google Analyticsin käyttö

Tämä internetsivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc.:in (jäljempänä ”Google”) verkkosivustojen seurantatyökalu. Google Analytics käyttää evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjänä tietokoneelle ja mahdollistavat internetsivuston käytön analysoimisen. Evästeen avulla kerätyt tiedot tämän internetsivuston käytöstä lähetetään pääsääntöisesti Googlen palvelimelle USA:ssa ja tallennetaan sinne. Siinä tapauksessa, että IP-osoitteiden anonymisointi on aktivoitu tällä sivustolla, Google kuitenkin lyhentää EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden sisällä käyttäjien IP-osoitteet ennen tietojen lähettämistä. Kuitenkin poikkeustapauksissa käyttäjän täydellinen IP-osoite voidaan lähettää Googlen palvelimelle USA:han ja lyhentää siellä. Tämän internetsivuston ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää kerättyjä tietoja arvoidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivustolla tehdyistä toiminnoista ja tuottaakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Google ei yhdistä Google Analyticsin puitteissa lähetettyä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihin. Evästeiden tallentamisen voi estää internetselaimen asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin estää joidenkin tämän internetsivuston toimintojen käyttämisen kokonaan tai osittain.
Lisäksi tämä internetsivusto käyttää Google Analytics -raportteja demografisten tietojen keräämiseen. Saatuja tuloksia käytetään ainoastaan anonyymisti markkinatutkimustarkoituksiin.
Lisäksi käyttäjä voi estää Googlea käyttämästä ja käsittelemästä evästeen avulla kerättyjä verkkosivuston käyttötietoja (ml. käyttäjän IP-osoite) lataamalla ja asentamalla tästä linkistä löytyvän liitännäisen selaimeensa.

6. Google AdSensen käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää myös Google AdSenseä, joka on Google Inc.:in (jäljempänä ”Google”) mainosten kohdistamiseen perustuva palvelu. Google AdSense käyttää evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja mahdollistavat internetsivuston käytön analysoimisen. Google AdSense käyttää myös niin sanottuja Web Beaconseja (näkymättömiä grafiikoita). Web Beaconsien avulla pystytään arvioimaan tietoja, kuten näiden internetsivujen käyttäjämääriä. Evästeiden ja Web Beaconsien avulla kerätyt tiedot tämän internetsivuston käytöstä (ml. käyttäjän IP-osoite) ja mainosformaattien jakamisesta lähetetään Googlen palvelimelle USA:ssa ja tallennetaan sinne. Google voi luovuttaa näitä tietoja eteenpäin yhteistyökumppaneilleen. Google ei kuitenkaan yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin käyttäjästä kerättyihin tietoihin.

Evästeiden tallentamisen voi estää internetselaimen asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin estää joidenkin tämän internetsivuston toimintojen käyttämisen kokonaan tai osittain. Käyttämällä tätä internetsivustoa käyttäjä hyväksyy Googlen käyttäjästä keräämien tietojen käsittelyn edellä kuvaillulla tavalla edellä mainittuun tarkoitukseen.

7. Facebookin yhteisöliitännäiset

Tämä verkkosivusto käyttää sosiaalisen verkoston Facebookin niin kutsuttuja yhteisöliitännäisiä (jäljempänä ”liitännäiset”), jotka ovat Facebook Inc.:in, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (jäljempänä "Facebook”) ylläpitämiä. Liitännäiset ovat tunnistettavissa Facebookin logosta tai tekstistä ”Facebookin yhteisöliitännäinen” tai ”Facebook Social Plugin”. Yhteenveto Facebookin liitännäisistä ja niiden ulkonäöstä on löydettävissä osoitteesta https://developers.facebook.com/plugins. Kun käyttäjä avaa internetpalvelussamme sivun, joka sisältää tällaisen liitännäisen, käyttäjän selain muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimiin. Facebook lähettää liitännäisen sisällön suoraan käyttäjän selaimeen ja yhdistää sen verkkosivustoon. Liitännäisen yhdistämisen avulla Facebook saa tiedon käyttäjän liikkumisesta tietyllä sivulla internetpalvelussamme, vaikka käyttäjällä ei olisikaan Facebook-käyttäjätiliä tai hän ei olisi sillä hetkellä kirjautuneena Facebookiin. Nämä tiedot (ml. käyttäjän IP-osoite) lähetetään käyttäjän internetselaimesta suoraan Facebookin palvelimelle USA:han ja tallennetaan sinne. Jos käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi kirjata käynnin internetsivustollamme suoraan käyttäjän Facebook-tilille. Jos käyttäjä on vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa, esimerkiksi painaa ”Tykkää”-painiketta tai lisää kommentin, nämäkin tiedot lähetetään suoraan Facebookin palvelimelle ja tallennetaan sinne. Lisäksi tiedot julkaistaan Facebookissa ja näytetään käyttäjän Facebook-kavereille. Facebook voi käyttää näitä tietoja mainonta- ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä Facebook-sivujen räätälöintiin. Tämän lisäksi Facebook luo suhdeprofiileja ja kerää tietoja käyttäjän kiinnostuksen kohteista, joita hyödynnetään muun muassa mainonnan kohdistamiseen sivustomme käytön perusteella, käyttäjän toimintojen jakamiseen muille käyttäjille ja muissa Facebookiin liittyvissä palveluissa. Jos käyttäjä ei halua, että hänen Facebook-tililleen tallennetaan tietoja hänen vierailustaan verkkosivustollamme, hänen tulee kirjautua ulos Facebookista ennen sivustolla vierailua. Lisätietoa Facebookin tietosuojakäytännöistä, muun muassa tietojen keruun ja käytön tarkoituksesta ja laajuudesta Facebookissa sekä käyttäjän oikeuksista ja yksityisyydensuoja-asetuksista löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/policy.php.

8. Google+ yhteisöliitännäiset

Tämä verkkosivusto käyttää sosiaalisen verkoston Google Plusin niin kutsuttuja yhteisöliitännäisiä (jäljempänä ”liitännäiset”). Google Plus on Google Inc.:in palvelu (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Google Plus). Liitännäiset ovat tunnistettavissa +1-logosta. Kun käyttäjä avaa internetpalvelussamme https://www.nu3.fi sivun, joka sisältää tällaisen liitännäisen, käyttäjän selain muodostaa suoran yhteyden Google Plusin palvelimeen, joka lataa sivun sisällöt. Google Plus voi tällä tavoin seurata käyttäjän vierailua verkkosivustollamme, jos käyttäjällä on Google Plus -tili. Tämän lisäksi Google Plus saa tietoja käyttäjästä, kun tämä käyttää liitännäistä esimerkiksi painamalla +1-painiketta tai lisäämällä kommentin. nu3 haluaa huomauttaa, että sillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa liitännäisten sisältöön eikä tietojen välittämiseen Google Plusille. Google Plusin tietosuojakäytännöistä löytyy yksityiskohtaiset tiedot käyttäjien tietojen keräämisen ja käsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta. Tietosuojakäytännöistä löytyy myös tietoa Google Plusin käyttäjän oikeuksista ja yksityisyydensuoja-asetuksista. Käyttäjä voi estää Google Plusia keräämästä tietoja verkkosivustollamme vierailun aikana kirjautumalla ulos Google Plusista ennen sivustollamme vierailua ja poistamalla käytössä olevat evästeet.

9. Sopimuksen tallentaminen ja avaaminen

Tallennamme sopimustekstin ja lähetämme asiakkaalle tilaustiedot ja linkin yleisiin sopimusehtoihin sähköpostilla. Yleiset sopimusehdot löytyvät myös tästä linkistä. Asiakkaan aikaisemmat tilaukset on nähtävissä myös käyttäjätilillä, jos hän on jo luonut sellaisen. Jos asiakkaalla ei ole käyttäjätiliä, turvallisuussyistä tämän tilaustiedot eivät ole saatavilla internetissä.

10. Oikeus muutoksiin

Pidätämme oikeuden muuttaa yllä olevaa tietosuojaselostetta vastaamaan kulloinkin voimassa olevia lakeja. Berliini, heinäkuu 2014.

11. Yhteystiedot ja lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, jos haluat tiedustella, muuttaa tai poistaa tietojasi tai perua aikaisemmin annetun luvan tietojen käyttämiseen, voit ottaa yhteyttä meihin:

nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berliini, Saksa
Sähköposti: info@nu3.fi