Yleiset sopimusehdot

Tämän sivun yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sivuston kautta tehtyihin kauppasopimuksiin.

Palveluntarjoaja ja sopimuskumppani:

nu3 GmbH
Brückenstraße 5
10179 Berliini, Saksa

Toimitusjohtajat: Dr. Robert Sünderhauf, Kassian Ortner
Kaupparekisteritiedot: Charlottenburgin käräjäoikeus (Berliini) HRB 134222 B
Liikevaihtoveronumero: DE277811558

1 § Soveltamisalue

 • Seuraavia yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan asiakkaiden, mukaan lukien näiden oikeudenomistajat, ja nu3 GmbH:n (jäljempänä nu3) solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat www.nu3.fi -verkkokaupassa (mukaan lukien tästä johdetut verkkotunnukset) tarjolla olevien tuotteiden toimitusta. Kaikissa nu3:n toimituksissa ja suorituksissa noudatetaan yksinomaan näitä sopimusehtoja.
 • 1 §:n 1 kohdassa mainittu asiakas voi olla kuluttaja tai yrittäjä. Kuluttajaksi luetaan sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka eivät tilaa tuotteita elinkeino- tai yritystoimintaa tai muuta ammatinharjoitusta varten. Sitä vastoin yrittäjäksi katsotaan sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tilaa tuotteita elinkeino- tai yritystoimintaa tai muuta ammatinharjoitusta varten.

2 § Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

 • Tuotteet ovat esillä www.nu3.fi -verkkokaupassa, jossa asiakkaalla on mahdollisuus tilauksen tekemiseen. Tuotteita voi tilata verkkokaupan sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Tuotteita voi siirtää virtuaaliseen ostoskoriin, jossa valittuja tuotteita voi tarkastella. Siellä voi myös muuttaa tilattujen tuotteiden lukumääriä tai poistaa tuotteita ostoskorista. ”Kassalle”-painikkeen valitsemisen jälkeen kysytään toimitukseen liittyviä tietoja sekä pyydetään valitsemaan maksutapa. Ennen tilauksen tekemistä näytetään yhteenveto tilauksen tiedoista. Tilaus suoritetaan valitsemalla ”Osta nyt”.
 • Tehty tilaus on sitova. Välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen lähetetään kuittaus tilauksen saapumisesta perille. Tämä ei kuitenkaan vielä ole tilauksen hyväksymisilmoitus. Hyväksymme tilauksen lähettämällä tilausvahvistuksen sähköpostilla.
 • Tarjouksemme eivät ole sitovia, jos muuta ei ole sovittu.
 • Jos haluat muuttaa tilaustasi tai kysyä tuotteiden palautuksesta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@nu3.fi.
  Tuotteet tulee palauttaa ainoastaan seuraavaan osoitteeseen:
  nu3 c/o PostNord Oy
  Osumakuja 3
  01530 Vantaa
 • Tilauksen tekemisen alaikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus tilauksen tekemiseen.

3 § Hinnat

Tilauksissa on voimassa tilaushetkellä esitetyt tuotteiden hinnat. Kaikki mainitut hinnat sisältävät Suomen lain mukaisen arvonlisäveron, ja niihin lisätään toimituskulut. Mahdolliset ylimääräiset kulut ilmoitetaan erikseen.

4 § Toimitusehdot

 • Toimitus Suomeen on ilmainen, kun tilauksen arvo on yli 29 EUR. Jos toimituksen arvo on tasan tai alle 29 EUR, lisätään tilauksen hintaan toimituskulut 4,90 EUR.
 • nu3 pidättää oikeuden osatoimituksiin. Tällöin nu3 huolehtii mahdollisista lisäkustannuksista.
 • Toimituksista huolehtii PostNord. nu3 lähettää tilaukset vuorokauden sisällä tilauksen saapumisesta (arkisin).
 • Jos ostaja ei ota tuotteita vastaan, nu3 voi kahden viikon määräajan jälkeen myydä tuotteet kolmannelle osapuolelle ja periä mahdolliset kulut alkuperäiseltä ostajalta.
 • Jos tuotteiden toimittaminen estyy ylitsepääsemättömästä syystä tai tuotannollisista syistä, tai nu3 ei onnistu kohtuullisin ehdoin hankkimaan tilattuja tuotteita, nu3 vapautetaan toimitusvastuusta, jos em. seikat tulevat ilmi sopimuksen teon jälkeen eikä nu3:sta voida pitää niistä vastuullisena. Tuotteiden toimitusta vaikeuttavien tai toimitukset estävien tapahtumien, kuten lakon, työsulun, viranomaismääräysten tai muun sellaisen sattuessa nu3 pidättää oikeuden toimituksen viivästymiseen myös sitovasti sovittujen toimitusaikojen kohdalla.
 • Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, hänen on huolehdittava palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.

5 § Maksuehdot

 • Tilausten maksutavat: luottokortti (Visa, Mastercard, American Express), PayPal ja Klarna. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä tiettyä maksutapaa.
 • Jos tilaus maksetaan luottokortilla, maksu veloitetaan välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen.
 • Yhteistyössä Klarnan kanssa tarjoamme maksutavaksi Klarna-laskun. Asiakkaan tarvitsee maksaa Klarna-lasku vasta tuotteet saatuaan, eikä hänen tarvitse koskaan luovuttaa tilitietojaan. Jos maksutavaksi valitaan Klarna-lasku, toimitus muuhun kuin laskutusosoitteeseen ei valitettavasti ole mahdollista.
 • Klarna-lasku:
  Kun maksutavaksi valitaan Klarna-lasku, asiakas saa tuotteet ensin, jonka jälkeen lasku on maksettava 14 päivän sisällä. Lisätietoa ja Klarnan täydelliset sopimusehdot löytyvät täältä.
  Klarna tarkistaa ja arvioi asiakkaan tiedot ja voi myös aiheellisesta syystä verrata tietoja muiden yritysten ja luottotietotoimistojen kanssa (luottokelpoisuustesti). Jos Klarna AB ei voi taata asiakkaan luottokelpoisuutta, tämän on valittava jokin toinen maksutapa. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa. Lisätietoa Klarnan tietosuojasta.
  Lisätietoa Klarnasta löytyy osoitteesta www.klarna.com/fi.
  Klarna AB, yritys- ja yhteisötunnus: 556737-0431

6 § Vastuun siirtyminen

Vastuu tilattujen tuotteiden odottamattomasta tuhoutumisesta ja yhtäkkisesti laadun heikentymisestä siirtyy kuluttajalle siinä vaiheessa, kun kuluttaja tai hänen määrittämänsä vastaanottaja vastaanottaa tuotteen. Edellä mainittu pätee niin vakuutettujen kuin vakuuttamattomien lähetysten tapauksessa. Muissa tapauksissa vastuu tilattujen tuotteiden odottamattomasta tuhoutumisesta ja yhtäkkisesti laadun heikentymisestä siirtyy luovuttamishetkellä huolintaliikkeelle tai muulle tuotteen toimituksesta vastuussa olevalle henkilölle tai yritykselle.

7 § Omistusoikeuden pidätys; hyvitys; pidätysoikeus

 • Kuluttajien kanssa tehdyissä kaupoissa nu3 pidättää omistusoikeuden tuotteeseen, kunnes tuote on kokonaan maksettu. Jos kauppa on tehty elinkeino- tai yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän tai julkisoikeudellisen oikeushenkilön tai julkisoikeudellisen erillisomaisuuden kanssa, nu3 pidättää omistusoikeuden tuotteeseen, kunnes kaikki avoimet saatavat tilaajan kanssa tehdystä liiketoiminnasta on selvitetty. Vastaavat takuuoikeudet voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.
 • Asiakkaalla on oikeus hyvitykseen vain, jos vastavaateet on määritelty lainvoimaisesti tai nu3 on tunnustanut ne eikä ole riitauttanut niitä. Muutoin asiakkaalla on pidätysoikeus vain, jos ja niiltä osin kuin vastavaade perustuu kyseiseen sopimussuhteeseen.
 • Jos asiakkaalla on viivästyneitä maksuja nu3:lle, erääntyvät kaikki olemassa olevat saatavat välittömästi.

Ota yhteyttä sähköpostilla (asiakaspalvelu@nu3.fi), jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä, haluat tiedustella, muuttaa tai poistaa tietojasi tai perua aikaisemmin annetun luvan tietojen käyttämiseen.

8 § Peruutus

Saksan siviilioikeuslakikirjan (BGB) 13 §:n mukaisilla kuluttajilla on oikeus peruutukseen. Peruutusoikeutta ei ole etämyyntisopimuksissa, jotka on laadittu yksiselitteisesti henkilökohtaisiin tarpeisiin tai jotka eivät piirteidensä takia sovellu palautukseen.

Peruutusehdot


Peruutusoikeus
Asiakas voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän sisällä kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostilla) ilman syiden erittelemistä. Määräaika katsotaan alkaneeksi, kun asiakas on saanut nämä palautusohjeet kirjallisessa muodossa, ei kuitenkaan ennen tuotteen vastaanottamista (jos samankaltaisia tuotteita toimitetaan toistuvasti, ei ennen ensimmäisen erän vastaanottamista). Peruutuksen määräajan säilyttämiseksi riittää ajoissa tehty peruutusilmoituksen lähettäminen tai peruuttamislomakkeen täyttäminen.

Lataa tästä peruutusilmoitus ja täytä se.

Peruutusilmoitus lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berliini
tai
asiakaspalvelu@nu3.fi

Peruutuksen seuraukset
Kun peruutus tulee voimaan, molempien osapuolten on palautettava saadut suoritukset ja luovutettava mahdolliset hyödyt (esim. korot). nu3 maksaa palautukset samalla maksutavalla, jota asiakas käytti tilauksessa. Jos asiakas ei pysty palauttamaan saamaansa suoritusta, tai pystyy palauttamaan sen vain osittain tai huonommassa kunnossa, tai ei pysty luovuttamaan saatua hyötyä (esim. käyttöetu), hänen on maksettava arvonkorvausta. Asiakkaan on maksettava arvonkorvausta tuotteen kunnon huononemisesta ja saadusta hyödystä vain, mikäli kunnon huononeminen tai saatu hyöty on aiheutunut tuotteen muunlaisesta käytöstä kuin tuotteen ominaisuuksien tai toiminnan testauksesta. Tuotteen ominaisuuksien ja toiminnan testauksella tarkoitetaan sellaista tuotteen testaamista ja kokeilemista, joka on mahdollista ja yleistä esimerkiksi myymälöissä. Tuotteet, jotka voidaan lähettää pakettina, palautetaan nu3:n vastuulla. Asiakkaan on vastattava palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Tuotteet, joita ei voida lähettää pakettina, noudetaan asiakkaan luota. Korvaukset on maksettava 14 vuorokauden sisällä. Määräaika alkaa asiakkaan puolelta peruutusilmoituksen lähettämisen tai tuotteen palauttamisen hetkellä, nu3:n puolelta peruutusilmoituksen tai tuotteen vastaanottohetkellä.

Ohjeistus peruutusehdoista

Tuotteet palautetaan seuraavaan osoitteeseen:
nu3 c/o PostNord Oy
Osumakuja 3
01530 Vantaa
Jos nu3:n on vastattava palautuskustannuksista peruutusehtojen mukaisesti, ota yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu@nu3.fi palautuslomakkeen saamiseksi.

9 § Kustannukset peruutustapauksissa

Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, hänen on vastattava palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.

10 § Virheet ja takuu

Tilauksiin sovelletaan laissa määrättyjä takuuehtoja. Huomautuksia: Keskustele tuotteen sopivuudesta lääkärisi kanssa. Varmista lääkäriltäsi myös tuotteen yhteensopivuus muiden samanaikaisesti käyttämiesi tuotteiden kanssa.

11 § Tietosuoja

Lue tietosuojasta tietosuojaselosteestamme.

12 § Vastuuvapauslauseke

 • nu3 vastaa sopimuksiin liittyvien tai sopimusten ulkopuolisten velvollisuuksien rikkomisesta lakien määräysten mukaisesti. nu3 vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta, lukuun ottamatta vahinkoja, jotka koskevat ihmishenkeä ja terveyttä tai jotka johtuvat keskeisten sopimusvelvollisuuksien rikkomisesta. Viimeksi mainitussa tapauksessa nu3:n vastuu rajoittuu ennustettavissa olevien, yleisesti sattuvien vahinkojen korvaamiseen. Vastuunrajoitus ei ole voimassa siinä tapauksessa, että nu3 on vilpillisesti salannut puutteen tai antanut takuun tuotteen ominaisuuksista. Yllä mainittu ei koske tuotevastuulain antamia oikeuksia takuuseen.
 • Yllä mainitut ehdot koskevat myös nu3:n lakimääräisiä edustajia, johtavia toimihenkilöitä ja alihankkijoita.

13 § Oikeuspaikka

 • Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Euroopan unionin alueella, oikeuspaikkana on Berliini. Jos loppuasiakas tulee Euroopan unionin alueelta, voidaan soveltaa myös loppukäyttäjän kotipaikan oikeutta, mikäli on kyse pakottavista kuluttajaoikeudellisista säädöksistä. Siinä tapauksessa, että asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus, oikeuspaikkana on poikkeuksetta Berliini kaikissa sopimussuhteesta välittömästi tai välillisesti johtuvissa riita-asioissa.
 • Sopimuksen kieli on suomi.
 • Nämä ehdot ja nu3:n ja sen asiakkaiden väliset suhteet ovat Saksan lakien alaisia. CISG:tä ei sovelleta tähän sopimukseen.

14 § Suojalauseke

Mikäli tämän sopimuksen yksittäinen määräys, mukaan lukien tämä lauseke, osoittautuu pätemättömäksi tai jos sopimus sisältää aukkoja, sopimus ja sen osat säilyvät muilta osin voimassa.


Nämä ehdot ovat voimassa 12.01.2016 lähtien.